مناسبت نامه

سایت رشد در مناسبتهای مختلف اسلامی، اعم از میلاد یا شهادت ائمه معصومین، اعیاد بزرگ اسلامی و ...، برای مشترکین خود نامه هایی را ارسال می کند که حاوی مطالبی کوتاه درخصوص آن مناسبت خاص می باشد؛ با توجه به استقبال گسترده مخاطبین ازاین نامه ها و به منظور فراهم کردن امکان دسترسی به متون ارسالی گذشته، قسمت " مناسبت نامه " ایجاد گردیده و به تناوب این نامه ها (همزمان با ارسال آنها به مشترکین) در این قسمت از سایت قرار خواهند گرفت.

درضمن در صورتیکه تمایل دارید، می توانید از طریق زیر مشترک سایت رشد شوید تا ضمن دریافت نامه ها، در جریان تغییرات سایت رشد و به روز شدن های متوالی آن نیز قرار بگیرید.

اشتراک از طریق RSS 2.0
پست الكترونیكی: اشتراك لغو اشتراك