کلام نور
پيامبر اکرم (صلی الله عليه و آله وسلّم):
حسین از من و من از حسینم؛ خداوند دوست دارد هر کسی را که حسین را دوست دارد .
مسند احمد بن حنبل مجلد 4 صفحة 172 ـ سنن ابن ماجة مجلد 1 صفحة 51 ـ سنن ترمذي مجلد 5 صفحة 324
دفتر میهمان
اشتراک بخش مناسبت‌نامه
 اشتراك
 لغو اشتراك