پايگاه اسلامي شيعي رشد
(www.roshd.org)
 
 
خدای مسلمین – خدای مسیحیان
متن سوال:

آيا خداي مسلمين با خداي مسيحيان يکي است؟


متن جواب:

در پاسخ به ذکر عده اي از آيات قرآني که بيانگر عقيده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است مي پردازيم . البته لازم به تذکر است که اصل خداشناسي و براهين آن ، اصلي عقلي است و قرآن نيز بر آن صحه مي گذارد و ما در اين قسمت تنها به ذکر برخي نتايج عقلي در مسأله خداشناسي بسنده کرده ايم که البته قرآن نيز آنها را برای ما یادآوری نموده و مورد تأييد قرار داده است :

 

الف ) ‘‘ بگو: خداوند، يكتا و يگانه است ‘‘(1) – ‘‘ . . . همتايى در حكومت و مالكيت ندارد، . . .’‘(2) . در نتیجه خداوند يگانه است و شريک ندارد.

 

 ب ) ‘‘ گفتند: ‘‘ خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است‏’‘! ، ( او از هر عيب و نقص و احتياجى) منزه است! ! او بى‏نياز است! از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است! شما هيچ‏گونه دليلى بر اين ادعا نداريد! آيا به خدا نسبتى مى‏دهيد كه نمى‏دانيد؟! ‘‘(3) – ‘‘ (هرگز) نزاد، و زاده نشد،’‘(4) . پس خداوند نه فرزند دارد و نه خود فرزند کسي است و از هر عيب و نقصی پاک و منزه است .

 

ج ) ‘‘ . . . خدا بر همه چيز تواناست. ‘‘(5) . لذا خداوند داراي قدرتی بي پايان است .

 

د ) ‘‘ . . . خداوندى كه از غيب آگاه است و به اندازه سنگينى ذره‏اى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر . . .  ‘‘(6) . علم خداوند همه چيز را در بر ميگيرد .

 

ه ) ‘‘ خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى‏كنند ؛’‘ (7) . بنابر این نه تنها خداوند از همگان بي نياز است ، بلکه همه نیازمندان به درگاه او روی می آورند .

 

و ) ‘‘ خداوند آفريدگار همه چيز است و حافظ و ناظر بر همه اشيا است. ‘‘(8) . در نتیجه خداوند خالق همه موجودات است .

 

ز) ‘‘ . . . هيچ چيز همانند او نيست . . . ‘‘(9) . پس خداوند را نمی توان به هیچ یک از مخلوقاتش تشبیه نمود .

 

بنابر این پرودگاری که مسلمانان دل در گروی محبت او دارند ، خالق همه چیز و همه کس است ، اما نه زائیده کسی است و نه شخصی فرزند و زائیده شده اوست . خدای مسلمین قدرتی بی منتها دارد و هیچ چیز از دانش و علم او مخفی نیست . او نه تنها منزه از هرگونه نقص و نیازی است ، بلکه تمامی نیازمندان روی به درگاه او می آورند و خواسته خویش را از او می خواهند . او یکتاست و برای او مثل و همانندی وجود ندارد تا بخواهد شریکش باشد .  و لذا در یک کلام ، او را نمی توان به هیچ چیز تشبیه کرد ، چرا که همه مخلوق اویند و خالق را نمی توان به آفریدگانش تشبیه نمود .


 
1-‘‘ قل هو الله احد ‘‘ ( سوره توحيد ، آيه 1)(1
 
2-‘‘ الذي له ملك السماوات و الارض و لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و خلق كل شي‏ء فقدره تقديرا ‘‘ ، ‘‘ خداوندى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندى براى خود انتخاب نكرد و همتايى در حكومت و مالكيت ندارد، و همه چيز را آفريد، و به دقت اندازه ‏گيرى نمود! ‘‘ ( سوره فرقان ، آيه 2)(2
 
3-‘‘ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات و ما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا ا تقولون على الله ما لا تعلمون ‘‘ ( سوره يونس ، آيه 68)(3
 
4-‘‘ لم يلد و لم يولد ‘‘ ( سوره توحيد ، آيه 3)(4
 
5-‘‘ و لله ملك السماوات و الارض و الله على كل شي‏ء قدير ‘‘ ، ‘‘ و حكومت آسمانها و زمين، از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست. ‘‘ ( سوره آل عمران ، آيه 189)(5
 
6-‘‘ و قال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى و ربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الارض و لا اصغر من ذلك و لا اكبر الا في كتاب مبين’‘ ، ‘‘ كافران گفتند: ‘‘ قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد!’‘ بگو: ‘‘ آرى به پروردگارم سوگند كه به سراغ شما خواهد آمد، خداوندى كه از غيب آگاه است و به اندازه سنگينى ذره ‏اى در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه در كتابى آشكار ثبت است!’‘ ‘‘ ( سوره سباء ، آيه 3) (6
 
7-‘‘ الله الصمد ‘‘ ( سوره توحيد ، آيه 2)(7
 
8-‘‘ الله خالق كل شي‏ء و هو على كل شي‏ء وكيل ‘‘ ( سوره زمر ، آيه 62 )(8
 
9-‘‘ فاطر السماوات و الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شي‏ء و هو السميع البصير ‘‘ ، ‘‘ او آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از چهارپايان آفريد و شما را به اين وسيله ( بوسيله همسران) زياد مى كند؛ هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست !’‘ ( سوره شوري ، آيه 11)(9